Hicret nedir?

Hicret, Hz. Muhammed ve diğer müslümanların baskılar yüzünden 622'de Mekke'den Medine'ye göçüne verilen isimdir. Bu göçün sonucunda Medine'de bir İslam Devleti kurulmuştur.

Hicret kelimesinin kökeni

Arapça kökenli olan hicret sözcüğü, "terketmek, ayrılmak, bir yerden başka bir yere göç etmek" demektir.

Genel anlam ve kullanımda hicret, bir İslam dini kavramı olarak, herhangi bir Müslüman birey veya topluluğun, inançları (Müslüman oluşları) yüzünden baskı gördükleri bir yerden başka bir yere göç etmesine verilen isimdir.İslam terminolojisinde hicret kavramı ile Hz. Muhammed (a.s.) ve arkadaşlarının M. 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmeleri kastedilir. Mekkeli müşriklerin baskılarına dayanamayan müslümanlar daha önce de iki kafile halinde Habeşistan'a hicret etmişlerdir.

Hicret'in sonuçları

1- İslamın yayılması için iyi bir ortam oluştu.

2- Göç edenlere muhacir, Medine'de onları ağırlayan ve yardımcı olan Medine'li müslümanlara ensar denildi.

3- Medine'de İslam Devleti'nin temelleri atıldı.

4- Medine'deki Yahudilerle Medine Antlaşması imzalandı.

5- Medine'ye Mescid-i nebi yapıldı.

6- Mekke Dönemi Sona ermiş Medine dönemi başlamıştır.

7- Mekke ve Medine halkları arasında kardeşlik tesis edilmiştir.

8- Hicri takvim başlamıştır.

Hicret'in sözlükteki anlamı nedir?

1- Göç.

2- İslam takviminde tarih başı sayılan, Hz. Muhammed'in mekke'den medine'ye göç etme olayı.